Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/csr-icon.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2339
CSR-Icon

Vad är CSR

CSR - Hvad er CSR?

CSR-Icon

Vill du hjälpa till att lägga fokus på CSR? Då har du möjlighet att delta i CSR-Icons initiativ och bidra till att lägga fokus på företagens sociala ansvar. Här kan du registrera ditt företag.

CSR

CSR är förkortningen för Corporate Social Responsibility. Begreppet täcker kort sagt företagens sociala ansvar. CSR-initiativ är verksamhet som syftar till att skapa värde för samhället och företagets intressenter. Initiativen kan handla om företagets arbete med medarbetarnas villkor, sociala förhållanden, ekonomiska utmaningar, klimat eller miljö.

Lagstiftning

CSR är per definition frivilligt i Sverige, och så även hållbarhetsrapporter. Men det finns vissa krav i årsredovisningslagen som berör detta område. I ÅRL 6 kap finns kravet att noterade bolag ska redovisa hållbarhetsfrågor i sin förvaltningsberättelse. Här ingår tre olika perspektiv; ett allmänt, ett miljöfokus och ett specifikt perspektiv, fokuserat på icke finansiella förhållanden. (ÅRL 6 kap 1§ 2st)

Strategiskt socialt ansvar

Många företag införlivar sitt arbete med socialt ansvar så att det kompletterar företagets affärsstrategi och kärnkompetenser. På så sätt skapar företaget värde för företagets intressenter, samtidigt som det stärker företagets konkurrenskraft och resultat.

Exempel på välgörande initiativ

Ett företag kan välja att integrera arbetet med CSR på flera olika sätt. Detta kan exempelvis göras genom att stödja ett eller flera initiativ som är i linje med företagets verksamhet. De initiativ du väljer kan också bidra till att ge företaget en önskad profil. Vill du som företag ha en grön företagsprofil kan du till exempel välja att stödja olika klimatprojekt.

Många välgörenhetsorganisationer har olika affärsprogram. Affärsprogrammen gör det möjligt för företag att bli affärspartner genom att stödja med ett fast årligt belopp. Du kan till exempel välja att stödja: Rädda Barnen, Röda Korset, Hjärtfonden, Svenska kyrkan, Svensk flyktinghjälp, UNICEF, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, BRIS, Cancerfonden, Muskelfonden eller Barnfonden. Som du kan se är möjligheterna många, och det finns ännu fler om du vill stödja välgörande initiativ. Gemensamt för många av de initiativ du kan stödja är att du som affärspartner får material som du kan använda dig av i marknadsföringen av ditt företag.

Klimat och miljö

Om du som företag vill skapa en grön företagsprofil kan du exempelvis ta kontakt med företaget Vitapus. Vitapus kan hjälpa dig att göra olika typer av CO2-utsläppande verksamhet CO2-neutrala. Vitapus CO2-reduktioner blir till verklighet genom deltagande i CO2-reducerande klimatprojekt. Gemensamt för projekten är att de har verifierats av Gold Standard, som ursprungligen lanserades av Världsnaturfonden. Om du till exempel vill göra ditt företags transport eller energiförbrukning CO2-neutral kan Vitapus hjälpa dig. Som deltagare som stödjer de klimatprojekt som Vitapus deltar i får du marknadsföringsmaterial som du kan använda som en del av ditt CSR.

Innan du väljer att göra verksamhet CO2-neutral kan du också som företag genom miljöledning försöka minska företagets miljöpåverkan. Hur detta kan göras på bästa sätt beror på företagets verksamhet och CSR-strategi.

Sociala villkor

Möjligheterna är många när företaget beslutar sig för att arbeta med CSR. Företagens sociala ansvar är av en storlek som på bästa sätt kan anpassas till alla typer av företag. Därför skiljer det sig också åt hur socialt ansvar angrips.

Om du genom ditt arbete med CSR vill lägga fokus på sociala villkor kan detta angripas på flera olika sätt. Företaget kan välja att genomföra en policy som innebär att företaget endast gör affärer med företag som lever upp till bestämda etiska principer. Arbetet med de sociala villkoren kan också ta sig uttryck i att företaget väljer att ha särskilda rekryteringar i åtanke. Exempelvis genom att företaget väljer att etablera praktik- och elevplatser för medarbetare med särskilda behov och utmaningar.

Många företag konsumerar stora mängder kaffe och te. Och det spelar inte så stor roll varifrån kaffet och teet kommer ifrån. Men det kan finnas stor skillnad mellan villkoren för jordbrukarna som producerar råvarorna. Genom att företaget väljer att köpa Fairtrade-certifierat kaffe och te bidrar det bland annat till att förbättra de sociala villkoren för bönderna i några av världens fattigaste länder.

Medarbetarnas villkor

Som företag kan du systematiskt välja att arbeta på att förbättra medarbetarnas villkor. Detta kan ske genom att inleda initiativ som syftar till att förbättra arbetsmiljön för företagets medarbetare. Företaget kan till exempel göra en aktiv insats för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar.

Medarbetarens villkor kan också förbättras genom att till exempel införa personalförmåner av olika slag som att etablera ett flextidsystem eller personalsystem.