Vad är CSR-Icon?

CSR-Icon är ett märkningssystem för företag som vill bidra till att lägga fokus på CSR.


CSR-Icon syftar till att lägga fokus på företagens sociala ansvar och stödja deras arbete med CSR.


Företagens sociala ansvar bör grundas på frivilliga insatser. I stället för att vi på CSR-Icon sätter upp stränga krav kring deltagande företags CSR vill vi hellre försöka inspirera dem till att göra en skillnad och ge dem verktyg som hjälper dem på vägen i deras arbete med CSR.

Så fungerar det

Som deltagare får du:


Villkor för deltagande:

Det enda du behöver göra för att delta är att fylla i formuläret nedan och följa villkoren nedan:


Registration

Den årliga deltagaravgiften: SEK 400 exkl. moms.